Sveta Barbara - zaštitnik rudara

04.12.2014.

Grad Mursko Središće proglasio je dan Svete Barbare, zaštitnicu rudara, gradskim blagdanom koji se već tradicionalno, u suradnji s tvrtkom TEAM slavi u spomen na rudare. Godine 1925. Otvorena je prva jama u Međimurju zvana „Hrastinka 1, a bavljenje rudarstvom traje sve do 1972. Godine kad je zatvorena zadnja rudarska jama „S4“, a time i sami Međimurski ugljenokopi. Danas u znak rudarstva, stari separator ugljena prenamijenjen je u Spomen dom rudarstva, napravljena stara međimurska soba koja prikazuje život rudara u četiri zida, osnovan rudarski zbor i napravljen Rudarsko-murski put.

Mapa

Vaš prijedlog

Pomozite nam da zajedno poboljšamo web stranicu Turističke zajednice

info@tz-ms.hr

Suradnja

Uključite se u programe Turističke Zajednice Mursko Središće

info@tz-ms.hr

Društvene Mreže

Facebook