Javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija, znanstveno – stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta

18.01.2014

Javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija, znanstveno – stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija, znanstveno – stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta kojim će subvencionirati i dodijeliti pokroviteljstva za 2014. godinu.  

Na javni poziv mogu se javiti organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta, organizatori događaja s ciljem promidžbe mikro, malog i srednjeg poduzetništva, organizatori gospodarskih i izložbi inovatora te sličnih oblika promocije, znanstveno – stručnih skupova, te lokalno – tradicijskih manifestacija, a sve vezano uz promidžbu poduzetništva, zadrugarstva i obrta, kao i promidžbu tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.  

Prihvatljivi korisnici su:

  1. Za znanstveno - stručne skupove – obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, savezi zadruga, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora
  2. Za gospodarske manifestacije (sajmovi, izložbe) – općine, gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske razvojne agencije, udruge, zadruge, zadružni savezi, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Turističke zajednice gradova, općina i županija
  3. Za nacionalni projekt promidžbe poduzetništva i obrta pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, udruge, zadruge, zadružni savezi, savezi udruga i dr. 

Korisnici se mogu udružiti u zajednicu ponuditelja, pogledati Posebne uvjete Javnog poziva.  

Sredstva za pokroviteljstvo/sufinanciranje putem ovog Javnog poziva iznose 1.200.000,00 kuna. Intenzitet potpore je od 25% do 50% ukupnih troškova, a maksimalno do utvrđenog iznosa u Javnom pozivu.  

Prihvatljivi su troškovi najma, zakupa, uređenja i opremanja izložbenog prostora, troškovi izravnog nacionalnog TV prijenosa, izrade kataloga i prospekata, brošura, knjiga, organiziranja seminara i drugi zavisni troškovi manifestacije/znanstveno - stručnog skupa sukladno dostavljenom troškovniku.

Poziv je otvoren danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva (www.minpo.hr) i traje do 31. siječnja 2014. godine.
Više informacija možete pronaći na stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta.  

Vaš prijedlog

Pomozite nam da zajedno poboljšamo web stranicu Turističke zajednice

info@tz-ms.hr

Suradnja

Uključite se u programe Turističke Zajednice Mursko Središće

info@tz-ms.hr

Društvene Mreže

Facebook