Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2014. godinu

05.02.2014

Temeljem članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93 i 38/09) i Kriterija za uvrštavanje programa i projekata u program javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2014., Međimurska županija raspisuje

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA
U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU


I.

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Međimurske županije kulturne su djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Međimursku županiju, kao što su:

  1. programi ustanova u kulturi
  2. djelatnosti strukovnih i amaterskih udruga u kulturi, trgovačkih društava i drugih organizacija u kulturi
  3. programi zaštite, očuvanja, obnove, revitalizacije i programi razvitka i unapređivanja ukupne djelatnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara i kulturnog nasljeđa 
  4. izdavanje knjiga, organiziranje akcija i manifestacija u književno-nakladničkoj i knjižničarskoj djelatnosti
  5. programi vizualne i audiovizualne umjetnosti (održavanje izložbi, izdavanje likovnih monografija, akcije i manifestacije u likovnoj djelatnosti)
  6. programi kazališne, glazbeno-scenske, glazbene i plesne djelatnosti te kulturno-umjetničkog amaterizma
  7. programi kulturne suradnje s organizacijama i institucijama te sudjelovanje na regionalnim, državnim i međunarodnim manifestacijama i u projektima. 


II.

Predlagati mogu samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, građani i udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi te jedinice lokalne samouprave.

III.

Prijedlozi se za svaki program podnose na posebnoj prijavnici uz koju se prilaže financijski plan sa specificiranim troškovnikom. Pravne osobe koje sudjeluju u natječaju moraju dostaviti i izvod iz odgovarajućeg javnog registra, ne stariji od 3 mjeseca, iz kojeg je vidljiva ovlast za zastupanje i broj poslovnog računa, a fizičke osobe presliku osobne iskaznice. Prijavnice se nalaze na internetskim stranicama Međimurske županije, na adresi www.medjimurska-zupanija.hr

IV.

Uz programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara potrebno je priložiti mišljenje konzervatorskog odjela, a uz programe zaštite nepokretnih kulturnih dobara i izvadak iz zemljišnih knjiga kao i projekte i troškovnike radova koje su izradile ovlaštene stručne osobe.
Uz prijavnice za potporu realizaciji izdavačkih projekata potrebno je priložiti i po dvije stručne recenzije.
Prihvaćeni programi sufinancirat će se kroz Program javnih potreba u kulturi Međimurske županije.

V.

Pri vrednovanju prispjelih prijedloga primjenjivat će se Kriteriji za vrednovanje prijedloga ta izradu programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2014., koji se nalaze na internetskim stranicama Međimurske županije, na adresi www.medjimurska-zupanija.hr

VI.

Prijedlozi se, sa svom potrebnom dokumentacijom, šalju na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec do 21. veljače 2014. godine.

ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.

KLASA: 612-01/14-02/2
URBROJ: 2109/1-01-14-01
Čakovec, 24. siječnja 2014.

Newsletter

Saznaj sve važne informacije vezane za Turističku Zajednicu putem emaila

PRIJAVI SE

Vaša fotografija

Pošaljite nam Vaše fotografije koje zaslužuju svoje mjesto na web stranici turističke zajednice

info@tz-ms.hr

Vaš prijedlog

Pomozite nam da zajedno poboljšamo web stranicu Turističke zajednice

info@tz-ms.hr